PPHU "BU-MOR"

Karta Oceny Ryzyka Zawodowego przez Internet - ocenaryzykazawodowego.com • Ocena ryzyka zawodowego magazynier

LOKALIZACJA


Opis


Stosowna dokumentacja stanowi nie tylko prawny obowiązek, ale pomaga we właściwym zarządzaniu firmą. Przedsiębiorstwo Bu-Mor oferuje sporządzenie pisemnej analizy zagrożeń w miejscu pracy. Odpowiedni raport powinien zostać sporządzony osobno dla każdego stanowiska. Np. ocena ryzyka zawodowego dla magazyniera musi zawierać opis miejsca i obowiązków pracownika. W tym wypadku oprócz magazynu będzie to rampa załadowczo-wyładowcza.

Do obowiązków ręcznych wózków do transportu palet, przestawnych drabinek czy podestów, należy dopisać możliwe zagrożenia. Jeśli w magazynie konieczne jest użycie wózków widłowych, ORZ musi określić wymagane dodatkowe uprawnienia i oszacować ryzyko pracy na maszynach z wysięgnikiem.

Główna część karty ORZ to tabela z identyfikacją zagrożeń dla pracowników. Opisanie każdego czynnika stwarzającego niebezpieczeństwo zwiększa świadomość i możliwości ochrony przed zagrożeniami. Konieczn jest również stworzenie planu profilaktyki - zastosowanych procedur i środków ochrony BHP.

Dodaj OpinieNIEDALEKO:

GREJ

Klucze

KRYSZTAŁ Spółka Jawna Jadwiga Burzej, Krzysztof Burzej

Wadowice

PPHU "BU-MOR"

Oświęcim